ค่านิยม ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเซ็กส์ ที่ไม่ควรปฏิบัติตาม

ค่านิยม ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเซ็กส์ ที่ไม่ควรปฏิบัติตาม

สำหรับเรื่องเซ็กส์นั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลย เป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างมา และหากราศึกษาถึงความเชื่อมโยงของคำว่าเซ็กส์อย่างถ่องแท้นั้นเราจะรู้เลยว่าเซ็กส์นั้นมีความเชื่อมโยงกับทุกด้านของโลกใบนี้ เรียกได้ว่าเซ็กส์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าแง่ของสังคม วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว เรียกได้ว่าเซ็กส์นั้นมีความสำคัญกับมวลมนุษย์ชาติอย่างแยกไม่ออกทีเดียว 

และตั้งแต่สมัยอดีตเรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ เกี่ยวกับหลากหลายความเชื่อมากมาย ซึ่งหลายความเชื่อก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำตามเลยทีเดียว และเพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของเพศ ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมความเชื่อที่ไม่ควรทำตามาฝากกันค่ะ 

ผู้ชายมักต้องการเซ็ก แต่ผู้หญิงไม่ต้องการ สำหรับความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ทำให้คนเข้าใจผิดอย่างมากจนทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่ที่เชื่อตามความเชื่อนี้ไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้หญิงเท่าที่ควร เพราะเชื่อว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ต้องการเซ็กส์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงอย่างมาก เพราะจริง ๆ แล้วผู้หญิงก็เป็นเพศที่มีความต้องการทางเพศเช่นเดียวกันกับผู้ชาย ซึ่งในคนแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

การสำเร็จความใครด้วยตัวเองไม่ดีต่อสุขภาพ สำหรับการสำเร็จความใครด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองของผู้หญิงและผู้ชาย ก็เป็นเรื่องที่ดี ไม่ทำให้เสียสุขภาพแต่อย่างใด นอกจากจะไม่มีผลเสียอะไรแล้วหากช่วยเหลือตัวเองด้วยความสมดุล การช่วยเหลือตัวเองยังมีข้อดีมากมาย โดยเฉพาะความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แทบไม่มีเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ประหยัดเป็นวิธีธรรมชาติ สามารถกำหนดความต้องการ สำรวจความต้องการในเรื่องเพศของตัวเองได้อย่างเต็มที่และมีอิสระมากทีเดียว 

เซ็กส์ควรเกิดขึ้นเองและร้อนแรงเสมอ อาจจะถูกต้องบางส่วนนั่นคือเซ็กส์เกิดขึ้นเองอาจจะด้วยสาเหตุใดก็ได้ และต้องร้อนเร่า ก็เป็นสิ่งจริงคือเมื่อมีอารมณ์ทางเพศและตอบสนองด้วยการมีเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์นั้นย่อมร้อนเร่าร้อนแรง แต่ความน่ากลัวหรือการแฝงความไม่จริงของความเชื่อนี้คือเมื่อเซ็กส์เกิดขึ้นเอง แต่เราก็ต้องได้รับความยินยอมของคู่นอน หรือคู่รักที่ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน หากคู่ของเราไม่มีความต้องการที่เหมือนเรา เซ็กส์นั้นย่อมเป็นเซ็กส์ที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง

ความรู้สึกผิดต่อความปรารถนาทางเพศ สำหรับความเชื่อนี้ก็ไม่จริงเสมอไป เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อถึงวัยอันสมควร ถึงเวลาอันสมควร และหากว่าไม่มีข้อกำหนดทางวัฒนธรรม จารีต ศาสนา เงื่อนไข หรือข้อจำกัดใด ๆ การมีความต้องการทางเพศนั้นก็เป็นสิ่งธรรมดา ธรรมชาติที่ทุกคนสามารถมีได้ หากอยู่ในองค์ประกอบที่ถูกต้องเหมาะสม 

#sex #ความรัก #เรื่องบนเตียง