ผลของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมทางเพศ

ผลของแอลกอฮอล์ต่อพฤติกรรมทางเพศ

สำหรับมนุษย์เราทุกคนก็คงจะมีบ้างที่ได้มีโอกาสดื่มเลอกอฮอร์ การดื่มแอลกอออร์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรหากการดื่มนั้นตั้งอยู่บนสติและความสามารถในการควบคุมตัวเองให้ได้ 

และเรื่องของแอลกอฮอร์นั้นก็คงไม่มีใครมีสิทธิที่จะไปห้ามใครไม่ให้ดื่ม เพราะแต่ละคนก็มีสิทธิส่วนบุคคลที่จะเลือกดื่มแอลกอฮอร์ ซึ่งเราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าสิ่งไม่คาดฝันหลายอย่างเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หลังจากการดื่มแอลกอฮอร์ของมึนเมานั่นเอง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุต่าง ๆ เรื่องการทะเลาะวิวาทกัน และรวมถึงผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการตระหนักถึงผลเสียของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ หรือดื่มในปริมาณที่มากเกินไป ทางเว็บไซต์รวบรวมผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อเรื่องทางเพศเพื่อเป็นข้อเตือนใจมาฝากกันค่ะ 

การยับยั้งชั่งใจที่น้อยลง สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเมื่อดื่มไปแล้วมีความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น มีความประหม่าน้อยลง มีความึนเมา และหากดื่มในสถานที่ ๆ สุ่มเสี่ยง ไม่ได้อยู่กับคนที่ไว้ใจได้ ซึ่งสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความต้องการทาเพศที่เพิ่มขึ้น และอาจจะเผลอไปมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดหรือตัดสินใจอย่างดีที่สุด ดังนั้นการดื่มแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้แต่ต้องดื่มในสถานที่ปลอดภัย และต้องมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ดีอีกด้วย 

วิจารณญาณในการตัดสินใจบกพร่อง เครื่องดื่มแอลกอฮอลืนั้นสามารถที่จะบั่นทอนการทำงานในส่วนของการรับรู้และในส่วนของการตัดสินใจ สามารถที่จะลดความสามารถของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวมไปถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการยินยอม ขอบเขต และการปฏิบัติทางเพศอย่างปลอดภัย สิ่งนี้อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ไม่สมยอม รวมไปถึงขาดการป้องกัน เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นั่นเอง หรืออาจจะร้ายแรงไปถึงการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั่นเอง 

ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพทางเพศ สำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนัก และดื่มยาวนานต่อเนื่องจนติดแอลกอฮอล์เรื้อรังอาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ และรวมไปถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศ นำไปสู่ความไม่สมดุลของฮอร์โมน มีความใคร่ลดลง มีปัญหาการเจริญพันธุ์ และมีปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศลดลง อีกทั้งการใช้แอลกอฮอล์ที่มากเกินไปยังไปกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรัก และมีความเครียด ส่งผลไปยังความไม่พึงพอใจทางเพศอีกด้วย

สมรรถภาพทางเพศลดลง  สำหรับแอลกอฮอล์นั้นเป็นตัวกดประสาทที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง แม้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์เล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะสามารถช่วยให้เกิดความต้องการทางเพศได้ในตอนแรก แต่หากดื่มมากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางเพสได้

#sex #ความรัก #เรื่องบนเตียง