เรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องเล็ก ปัญหาเรื่องกิจกรรมทางเพศในผู้สูงอายุ

เรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องเล็ก ปัญหาเรื่องกิจกรรมทางเพศในผู้สูงอายุ

สำหรับเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องกิจกรรมทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับโลกใยนี้ อยู่คู่มวลมนุษย์ชาติมาอย่างยาวนาน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ ดังนั้นผู้คนนับตั้งแต่วัยเจริญพันธุ์ ไปจนวันผู้ใหญ่ รวมไปถึงวัยผู้สูงอายุ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องกิจกรรมทางเพศกันทั้งนั้น 

อยู่ที่ว่าจะเกี่ยวข้องในระดับไหนแค่นั้นเอง สำหรับในวัยรุ่นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายกับเรื่องกิจกรรมทางเพศ แต่สำหรับในวัยผู้สูงอายุนั้นเรื่องกิจกรรมทางเพศดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับคนวัยนี้เลยก็ว่าได้ ทางเว็บไซต์จึงมีข้อมูลมาน้ำเสนอเกี่ยวกับปัญหาของกิจกรรมทางเพศในผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สำหรับความชรานั้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลือด และความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ ซึ่งอาจจะมีการส่งผลต่อการทำงานในเรื่องเพศได้ อาทิ ผู้ชายอาจจะเจอปัฯหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือมีความใคร่ลดน้อยลง ในส่วนของผู้หญิงอาจจะเจอปัญหาที่แตกต่างออกไป อาทิ ช่องคลอดมีความแห้ง ส่งผลให้การมีเพศสัมพันธ์นั้นมีความเจ็บปวดเพราะสารหล่อลื่นมีปริมาณน้อยลงนั่นเอง 

สุขภาพไม่ดี สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุนั้นยิ่งสูงอายุก็ยิ่งป่วย ป่วยมากหรือป่วยน้อยในแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน และการป่วยในบางโรคก็ส่งผลต่อการมีกิจกรรมทางเพศน้อยลง อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน หรือโรคข้ออักเสบต่าง ๆ เป็นต้น และในบางโรคผลข้างเคียงของยาก็อาจจะมีผลบ้างในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ และมีความต้องการทางเพศที่น้อยลง 

ปัญหาทางด้านจิตใจ สำหรับปัญหาจิตใจนั้นก็มีผลต่อในเรื่องของการมีกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของความวิตกกังวล ปัญหาภาวะซึมเศร้า หรือปัญหาความนับถือในตัวเองน้อยลง สำหรับปัญหาทางด้านจิตใจนี้มีผลต่อความต้องการทางเพศที่น้อยลง รวมถึงการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่น้อยลง นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ผู้สูงอายุยังมีปัญหาทางใจที่เป็นได้ง่ายกว่าในวัยรุ่น อาทิ ความเหงา ความโดดเดี่ยว ความเศร้า ซึ่งอารมณ์ที่เป็นง่ายเหล่านี้ส่งผลต่อความต้องการการมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหมือนกัน 

มุมมองทางด้านสังคมในเรื่องกิจกรรมทางเพศ สำหรับในสังคมเอเชีย สังคมแถบประเทศตะวันออกนั้นแนวคิดทางด้านสังคมจะมองว่าวัยผู้สูงอายุไม่ควรที่จะต้องมาคิดเรื่องเซ็กส์ เรื่องความต้องการมีเพศสัมพันธ์ ควรจะเข้าวัด ควรอยู่กับลูกหลาน 

จึงทำให้ผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าละอายใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ นำไปสู่การไม่กล้าคุย ไม่กล้าแสดงความต้องการออกไปอย่างเปิดเผย เพราะกลัวคนมองว่าแก่แล้วยังปลงไม่ได้เป็นต้น ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะแก่แค่ไหนหากยังมีความต้องการทางเพศก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร

#ทริคลับ #sex #สูงวัย