ทำความรู้จักกับภาวะ Dyspareunia เเละผลกระทบกับการมีเพศสัมพันธ์

ทำความรู้จักกับภาวะ Dyspareunia เเละผลกระทบกับการมีเพศสัมพันธ์

สำหรับปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์นั้นเรียกได้ว่ามีปัญหาสารพัดรูปแบบมากมาย ซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่มักจะพบเจอปัญหาไม่เหมือนกัน ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สร้างความไม่มีความสุขในการมีกิจกรรมทางเพศของใครหลายคนได้แก่ Dyspareunia ซึ่งเป็นภาวะที่มีอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเกิดขึ้นซ้ำระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 

โดยภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ระยะเวลาในการเกิดสามารถเกิดก่อน หรือระหว่างการมีเพศสัมพัน์  อาจจะมีความรู้สึกเจ็บอวัยวะเพศ บริเวณเชิงกราน บริเวณท้องน้อย ซึ่งภาวะนี้มีหลายสาเหตุทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ และนอกจากนั้นภาวะนี้ยังส่งผลกระทบต่อคู่รักมากมายหลายประการทีเดียว โดยทางเว็บไซต์ได้รวบรวมผลกระทบต่แอการมีเพศสัมพันธ์ของภาวะ Dyspareunia มาฝากกันค่ะ ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ที่น้อยลง  สำหรับภาะวะนี้มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยอาจจะส่งผลในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เพลิดเพลินเท่าที่ควร และความเจ็บปวดสามารถสร้างความไม่พึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์อีกด้วย ต้องงดเว้นเพศสัมพันธ์เป็นระยะ เนื่องจากอาการปวกเหล่านี้สามารถเกิดได้หลังจากที่มีกิจกรรมทางเพศ หรือเพศสัมพันธ์ โดยเมื่อมีอาการปวดบ่อย ๆ ก็ทำให้เริ่มมีความลำบากในการมีเพศสัมพันธ์ และเริ่มมีความรู้สึกไม่มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ทำให้คู่รักต้องงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ไปโดยปริยายนั่นเอง ความต้องการทางเพศที่ลดลง สำหรับความเจ็บปวดที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะเวลาของการมีเพศสัมพันธ์นั้นอาจทำให้เกิดทั้งความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจ ส่งผลให้ความรู้สึกทางเพศลดลงไปด้วยอย่างไม่รู้ตัว ผลกระทบในความใกล้ชิด สำหรับกิจกรรมทางเพศนั้นเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของความใกล้ชิด เมื่อเกิดปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ทั้งความเจ็บปวดในการมีเพศสัมพันธ์ และความไม่สุขสบายทางใจ ทำให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลให้มีผลต่อความใกล้ชิดตามาอีกด้วย

ความทุกข์ทางอารมณ์ สำหรับภาวะที่มีอาการเจ็บปวดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นย่อมส่งผลกระทบในทุกด้าน โดยตรงคือด้านกิจกรรมทางเพศ โดยทางอ้อมคือความทุกข์ทางใจนั่นแอง ทำให้ส่งผลถึงความไม่สมดุลของอารมณ์ มีความรู้สึกไม่มั่นใจ กังวลทุกครั้งที่ต้องมีกิจกรรมทางเพศแล้วเจ็บปวด มีอาการซึมเซร้า มีความรู้สึกนับถือตัวเองน้อยลง เนื่องจากเพศสัมพันธ์ในความเป็นจริงไม่สัมพันธ์กับเพศสัมพันธ์ที่คาดหวังนั่นเอง 

สำหรับปัญหานี้ไม่ควรปล่อยไว้นานคู่รักควรพากันไปพบผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์นั่นเอง เพื่อรับคำปรึกษาและตรวจหาสาเหตุอย่างชัดเจน และนำไปสู่การรับการรักษา ซึ่งวิธีในการรักษาในแต่ละคนแต่ละคู่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับสาเหตุและปัจจัยอื่น ๆ ด้วยนั่นเอง

#ความรู้ #เรื่องบนเตียง #เรื่องเพศ