รู้หรือไม่ การนอนมีความเชื่อมโยงกับเซ็กส์ เเบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย

รู้หรือไม่ การนอนมีความเชื่อมโยงกับเซ็กส์ เเบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย

การนอนหลับนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วทุกวัน เพราะเป็นกระบวนการการทำงานของร่างกายมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการทางชีววิทยา ขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และในเรื่องของการนอนนั้นยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์อีกด้วย ทางเว็บไซต์ไม่รอช้าพาไปดูกันค่ะว่าการนอนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเซ็กส์อย่างไรบ้าง

ปัจจัยทางสรีรวิทยา การนอนหลับและการมีกิจกรรมทางเพศมีกลไกทางสรีรวิทยาร่วมกัน กิจกรรมทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยฉอร์โมนและสารสื่อประสาทบางชนิด ระหว่างการนอนหลับนั้นร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ และสำหรับกิจกรรมทางเพศนั้นร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ อาทิ โดปามีน เอ็นโดรฟิน อกซิโทซิน ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะเสริมในเรื่องของความผูกพัน และความพึงพอใจนั่นเอง 

ระดับความใคร่และพลังงาน การนอนน้อยหรือการอดนอนนั้นอาจจะส่งผลต่อความใคร่และสมรถภาพทางเพศ การอดนอนอาจะทำให้ระดับพลังงานลดลง มีความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น และมีแรงจูงใจน้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจมีการรบกวนความต้องการทาเพศและการทำงาน การนอนหลับที่เพียงพอเป็นสำคัญมากสำหรับการรักษาแรงขับทางเพศ และรวมไปถึงสมรรถภาพทางเพศ

การควบคุมฮอร์โมน สำหรับในเรื่องของการนอนหลับ และเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นั้นถูกควบคุมด้วยวิถีฮอร์โมนที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนของการนอน และพฤติกรรมทางเพศ ถูกควบคุมด้วยไฮโปทาลามัส และฮอร์โมน เช่น เมลาโทนินซึ่งช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับ และฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการทางเพศนั่นเอง 

หน้าที่ของการฟื้นฟู สำหรับการมีเซ็กส์ และการนอนหลับทั้งสองอย่างต่างก็มีหน้าที่นการฟื้นฟู การนอนหลับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเอง และยังเป็นการช่วยรวบรวมความทรงจำ การควบคุมฮอร์โมน และรวมไปถึงการฟื้นฟูพลังงานทางด้านร่างกายและจิตใจ ในทำนองเดียวกันกิจกรรมทางเพศสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ ความเครียด และช่วยให้ผ่อนคลายนั่นเอง

สุขภาวะทางจิตใจ การนอนหลับและการมีเพศสัมพันธ์กันในแง่ของสุขภาวะทางใจนั้น การที่นอนหลับอย่างมีคุณภาพมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ที่ดีขึ้น มีระดับความเครียดที่ลดลง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และในลักษณะเดียวกัน การมีกิจกรรมทางเพศสามารถหลั่งสารเอ็นโดรฟิน และช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลให้นำไปสู่การมีอารมร์ที่ดีขึ้น และความเป็นอยุ่โดยรวมที่ดีขึ้น

#sex #สุขภาพจิต #เรื่องบนเตียง