ผลกระทบด้านสุขภาพทางเพศจากภาวะโรคอ้วน

ผลกระทบด้านสุขภาพทางเพศจากภาวะโรคอ้วน

โรคอ้วนนั้นเรียกได้ว่าเป็นภัยร้ายภัยเงียบในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้ เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และรวมไปถึงสุขภาพร่างกายมากมายที่ตามมาหลังจากมีภาวะโรคอ้วน และปัญหาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพทางเพสมากมายที่ทำให้หลายคนนั้นถึงกับกุมขมับกลุ้มอกกลุ้มใจมากมายทีเดียว และเพื่อเป็นการตระหนักระวังเรื่องภาวะความอ้วน ทางเว็บไซต์ได้รวมผลกระททบทางเพศต่อภาวะโรคอ้วนมาฝากกันค่ะ

มีความใครลดลง สำหรับโรคอ้วนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความตต้องการทางเพศหรือความใคร่ที่ลดลง ความไม่สมดุลของฮอร์โมน เช่นระดับเทสโทสเตอโรนที่ลดลงในผู้ชายและระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะหยุดชะงักในผู้หญิงนั่นเอง จึงทำให้ความสนใจและความต้องการทางเพศลดลงได้นั่นเอง

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ สำหรับโรคอ้วนนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย น้ำหนักตัวที่มากเกินไปอาจส่งผลหะบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนไม่ดี หลอดเลือดตีบ และรวมไปถึงทำลายระบบหลออดเลือด ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุและรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศนั่นเอง 

ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ โรคอ้วน หรือภาวะความอ้วนนั้นทำให้สมรรถภาพทางกาย และความแข็งแกร่งลดลง ทำให้กิจกรรมทางเพศมีความท้าทาย และมีความน่าเบื่อหน่ายมาก อีกทั้งมีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย อาทิ ความยากลำบากในการร่วมเพศบางท่า หรือระดับความยืดหยุ่นที่ลดลง สามารถส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพสและความพึงพอใจที่ลดลงได้ 

ความไม่สมดุลของฮอร์โมน เนื้อเอไขมัน หรือที่เรียกว่าเซลล์ไขมัน สามารถผลิตและกักเก็บฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกิน ซึ่งสามารถทำลายสมดุลของฮอร์โมนทั้งในผู้ชาย และผู้หญิง สำหรับความไม่สมดุลของฮอร์โมมนนี้อาจส่งผลการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ประจำเดือนมาไม่ปกติในผู้หญิง และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทางเพศนั่นเอง

ปัจจัยทางด้านอารมณ์ และจิตใจ สำหรับความอ้วนนั้นสามารถนำไปสู่ปัจจัยทางจิตวิทยา เช่นความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อความต้องการทางเพศ ความตื่นตัว และความพึงพอใจเรื่องของทางเพศโดยรวม

ความกังวลในเรื่องภาพลักษณ์ สำหรับความอ้วนนั้นมีกจะนำพาไปสู่ภาพลักษณืในเชิงลบ และนำไปสู่ความนับถือในตัวเองน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจทางเพศและความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ และความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์นนี้อาจสามารถส่งผลให้อยากที่จะหลีกเยงความใกล้ชิดทางเพศ หรือความสะดวกสบายลดลงเมื่อต้องการเปลือยกายหรือเปิดเผยต่อคู่นอน 

ภาวะมีบุตรยาก โรคอ้วนนั้นอาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ในทั้งชาย และหญิง ในผู้หญิงอาจส่งผลต่อสมดุลของฮอร์โมน การตกไข่ และความสม่ำเสมอในการมาของประจำเดือน และในผู้ชายอาจทำให้ปริมาณ และคุรภาพของสเปิร์มลดลง 

#sex #ทริคลับ #เรื่องบนเตียง