ความสำคัญของฮอร์โมนเพศต่อพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศ

ความสำคัญของฮอร์โมนเพศต่อพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศ

ฮอร์โมนทางเพศนั้นมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศของทั้งชาย และหญิง สำหรับฮอร์โมนเพศหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ เทสโทสเตอโรน และโปรเจสเตอโรน และเป็นสิ่งที่ดีมากหากเราจะรู้ว่าการทำงานของฮอรฺโมมนแต่ละตัวเป็นอย่างไร และมีผลอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพสของเรานั่นเอง ทางเว็บไซต์จึงจะพาทุกท่านไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะ 

เทสโทสเตอร์โรน สำหรับฮอร์โมนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของเพศชาย แต่ก็มีอยู่บ้างในเพศหญิงในปริมาณที่น้อยกว่า สำหรับในทั้งสงอเพศฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีอิทธิพลต่อความต้องการทางเพศ (ความใคร่) และความเร้าอารมณ์ 

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโนที่สูงมักมีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและความสนใจทางเพศที่เพิ่มมากขึ้น มีความสำคัญในการเริ่มต้น และรวมถึงการรักษาพฤติกรรมทางเพศ เช่น การริเมความคิดและจินตนาการทางเพศ ตลอดจนส่งเสริมลักษณะทางกายภาพของการทำงานทางเพศ เช่น การรุกเร้าอวัยวะเพศ และการแข็งตัวของอวัยวะเพศของเพศชายนั่นเอง 

เอสโตรเจน สำหรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนหลักของผู้หญิง แต่ก็มีอยู่ในเพศชายบ้างในปริมาณที่น้อยกว่าเช่นกัน สำหรับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีความผันผวนตลอดรอบเดือนในผู้หญิง และจะลดลงในช่วงของวัยหมดประจำเดือน 

สำหรับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนา และการรักษาลักษณะทางเพศและช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบสืบพันุ์นั่นเอง นอกจากนี้เอสโตรเจนยังมีผลต่ออารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดี มีอิทธิพลต่อเซโรโทนิน และสารสื่อประสาทอื่น ๆ ในสมองอีกด้วย

โปรเจสเตอโรน สำหรับโปรเจสเตอโรนส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับรอบประจำเดือน และการตังครรภ์ในผู้หญิง เป็นการเตรียมมดลูกให้มีความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และช่วยรักษาการตังครรภ์ สำหรับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั้นจะเพิ่มขึ้นหลังจากการตกไข่ระหว่างรอบเดือน และจะสูงสุดในระหว่างตั้งครรภ์นั่นเอง

สำหรับฮออร์โมนโปรเจสเตอโนรนั้นสามารถส่งผลทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อพฤติกรรมและต่อทั้งอารมณ์ทางเพศ และในผู้หญิงบางคน ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีรอบเดือนนั้นอาจจะส่งผลให้มีความต้องการทางเพศลดลงหรือมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง อาทิ อารมร์ที่หงุดหงิด อารมณ์ที่แปรปรวน 

และสำหรับใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรืออารมณ์ทางเพศ หากรู้สึกว่าปัญหานั้นมากเกินไปเกินที่ตัวเองรับไหว การเข้ารับคำแนะนำจากบุคลากรทางดการแพทย์นั้นจะเป็นทางออกทีเดี เพราะแพทย์จะทำการประเมินสถานการณ์แต่ละบุคคล ปรเมินระดับของฮอร์โมนหากมีความจำเป็น และให้คำแนะนำ และทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละคน 

#sex#ความรัก #เรื่องบนเตียง