มองตัวเองไม่เคยดีพอในความรัก…เป็นการปิดกั้นตัวเองหรือเปล่านะ?

มองตัวเองไม่เคยดีพอในความรัก...เป็นการปิดกั้นตัวเองหรือเปล่านะ?

มองตัวเองไม่เคยดีพอในความรัก…เป็นการปิดกั้นตัวเองหรือเปล่านะ? (ตอนที่ 2) มักแชร์เพลงเศร้าลงบนอินตาแกรม รู้สึกห่อเหี่ยว และโทษตัวเองว่าไม่ดีพอ ทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังตกหลุมรักใครสักคนอยู่แท้ๆ แต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมและความคิดเหมือนคนกำลังอกหักเสียอย่างนั้น บางคนอาจเคยพบเจอคนใกล้ตัวเราที่อยู่ในภาวะดังกล่าวบ้าง คุณลักษณะแบบ “Loser (ผู้แพ้)” ในเรื่องความรักนั้นความจริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ ดังนั้นผู้เขียนจึงมาบอกเล่าทัศนคติที่กำลังปิดกั้นความรักและวิธีแก้ไขกัน

สัญญาณของความหวาดกลัวความสัมพันธ์ครั้งใหม่

คุณลักษณะแบบ Loser หมายถึง ความคิดและพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เคยมีประสบการณ์อันเจ็บปวดจากความรักครั้งหนึ่งที่จบลงจึงสร้างกำแพงสูงภายในจิตใจปิดกั้นตนเองจากความรักต่างๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต โดยต้นตอของคุณลักษณะดังกล่าวเกิดจาก “ความกลัว” แต่บ่อยครั้งตัวเองอาจไม่รู้ว่ากำลังมีความคิดเช่นนี้อยู่ เพราะความกลัวเป็นแก่นกลางที่ถูกซ้อนทับด้วยอารมณ์อันหลากหลายของมนุษย์ อย่างไรก็ตามพวกเราสามารถประเมินตนเองได้จากลักษณะที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบด้วย 1. การป้องกันตนเอง: มักแสดงออกด้วยอารมณ์โกรธหรือพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อต่อต้านสิ่งที่ตนมองว่าเป็นอันตรายคือ บาดแผลทางใจจากความสัมพันธ์ครั้งก่อน รู้สึกไม่เคารพตัวเอง(difficulty with self-esteem) กลัวว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่จะล้มเหลวหรือถูกทิ้ง เป็นต้น โดยพฤติกรรมเช่นนี้มักถูกกระตุ้นจากความต้องการพิสูจน์ตนเองว่าการหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์นั้นควรทำ 2. เชื่อใจคนยาก: มีความลำบากเรื่องไว้ใจคนรักหรือแฟน พวกเขามักหึงหวงและโหยหาความสนใจจากคนรักเสมอแม้ว่าจะไม่เคยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการนอกใจเลยก็ตาม เพราะประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งตนเคยถูกนอกใจมากก่อน ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจไม่เชื่อใจเพื่อจะไม่ต้องเสียใจอีก 3. ขาดทักษะเกี่ยวกับความสัมพันธ์: อาจเกิดจากพวกเขามีต้นแบบเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาหย่าร้างของพ่อแม่ ฯลฯ อย่างไรก็ดีทักษะดังกล่าวสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยการมีความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งที่ทำให้ตนกลับมาเชื่อในความรักอีกครั้ง

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรอาศัยความร่วมมือจากคนใกล้ชิดหรือคนรัก เริ่มต้นด้วยการเล่าถึง “ความกลัว” ที่มีอย่างให้คนรักฟังอย่างตรงไปตรงมาเพื่อช่วยกันขจัดความกลัวด้วยการสร้างความเชื่อใจ อย่าตั้งความคาดหวังกับความสัมพันธ์กับแฟนให้สูงจนเกินไปควรเข้าใจรักของตนและแฟนโดยอิงกับความจริง และเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะไปรอดด้วยการสื่อสารและความเข้าใจ

#ความสัมพันธ์ #ชีวิตคู่ #ความรัก