อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ จริงหรือ ?

อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ จริงหรือ ?

การทำให้ ถึงจุดสุดยอด พร้อมกันทั้งสองฝ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะบางครั้งฝ่ายชายมักจะหลั่งเร็วกว่า ทำให้ฝ่ายหญิงมักไปไม่ ถึงจุดสุดยอดดัง ที่ตั้งใจไว้ อาการหลั่งเร็วในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้และอาการหลั่งเร็วนี้เองที่ทำให้ฝ่ายหญิงไปไม่ถึงจุดสุดยอด เกิดอารมณ์ค้างบ้าง จนทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่พอฝ่ายชายจะอั้นการหลั่งไม่ให้เสร็จก่อน ดันเกิด การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ซึ่งจริงหรือไม่นั้นต้องไปดูพร้อมกัน

อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อม จริงหรือ ? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน

อั้นหลั่งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกัน ทำให้บ่อยครั้งฝ่ายชายต้องอั้นหลั่งเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้ถึงจุดฝันด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ชายหลายคนอาจไม่เคยทราบว่า การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้

 Sex เสื่อมได้ถ้าอั้นหลั่งเป็นประจำ จากการวิจัยเกี่ยวกับ สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ วิธีการรักษาและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งมีหลายการวิจัยที่กล่าวตรงกันว่า การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งให้ฝ่ายชายเกิดอาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศ หรือ ที่บางคนเรียกว่า Sex เสื่อม

โดยการวิจัยยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า การไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันไม่จำเป็นต้องอั้นหลั่ง เพราะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ดังนั้นหากต้องการไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันโดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสุขภาพ ควรหาวิธีการที่ดีกว่านี้

การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ดังนั้นวิธีการ ไปให้ถึงจุดสุดยอดโดยไม่ต้องอั้นหลั่ง สามารถทำได้ง่าย แต่หากฝ่ายชายเป็นผู้ที่มีลักษณะอาการหลั่งเร็วอาจต้องแก้ไขปัญหาที่ฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วการดูแลสุขภาพของทั้งสองฝ่ายมีส่วนสำคัญให้การมีเพศสัมพันธ์ถึงจุดสุดยอดได้พร้อมกัน

การดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด

ฝ่ายหญิง

1. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่

2. หลีกเลี่ยงสภาวะความเครียดต่างๆ

3. ดูแลเรื่องของสุขอนามัยให้มีความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะมีเพศสัมพันธ์

ฝ่ายชาย

1. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่เช่นกัน

2. หลีกเลี่ยงสภาวะความเครียดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ

3. สำหรับฝ่ายชายหากต้องการให้น้องชายใช้งานได้ยาวนาน ลดอาการอ่อนตัว ลดอาการเสื่อมสมรรถภาพและสามารถร่วมรักได้ยาวนานโดยไม่ต้องอั้นหลั่ง แพทย์หลายท่านแนะนำว่าควรทำความสะอาดดึง – รูดเป็นประจำทุกวัน จะทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ยาวนาน และร่วมรักให้ ถึงจุดสุดยอด ทั้งสองฝ่ายดังตั้งใจ

สำหรับ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ นั้นเป็นเรื่องจริง แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายชายควรรู้และปฏิบัติตาม เพื่อให้ชีวิตรักของคุณทั้งสองฝ่ายสุขสมโดยไม่ต้องอั้นหลั่งและเป็นสาเหตุให้ต้องเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือ Sex เสื่อมในอนาคตนั่นเอง

เครดิตภาพ : watson.de,  menshealth.com

#เรื่องบนเตียง #ทริคลับ #sexเสื่อม