เรื่องราวของอดัมกับอีฟสามารถสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความรัก

เรื่องราวของอดัมกับอีฟสามารถสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความรัก

เรื่องราวของอดัมกับอีฟสามารถสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความรัก ตอนที่ 1 ผู้อ่านหลายท่านน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของอดัมกับอีฟ ผู้เป็นมนุษยคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นตามเนื้อหาจากคัมภีร์ไบเบิล ทั้งสองเคยอาศัยอยู่ในดินแดนของพระเจ้าก่อนที่จะถูกงูตัวหนึ่งหลอกให้รับประทานผลไม้ต้องห้ามของพระเจ้า จนทำให้ทั้งสองโดนลงโทษให้มาอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์และขยายเผ่าพันธ์กระจายไปทั่วโลก ซึ่งเรื่องราวนี้นักจิตวิทยามองว่าพวกเขานั้นใกล้เคียงกับต้นแบบของความสัมพันธ์ที่แข็งแรง ยืดหยุ่น และมีความรักอย่างที่ผู้คนปรารถนา ดังนั้นผู้เขียนจะมาบอกเล่าเรื่องราวของอดัมกับอีฟสามารถสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความรัก ขอขอบคุณข้อมูลจาก time.com

จุดเริ่มต้นของศาตร์จิตวิทยากับการศึกษาข้อดีของมนุษย์

ย้อนกลับไปก่อนช่วงปลายศตรรษที่ยี่สิบศาสตร์ด้านจิตวิทยาได้พยายามหาข้ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยการค้นหาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลผ่านประสบการณ์ ผู้คนรอบข้างและสังคม เมื่อการระบุต้นตอของพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นการศึกษาข้อบกพร่องของมนุษย์หากมองในทางกลับกัน ดังนั้นสมาคมจิตวิทยาอเมริกันภายใต้การนำของนายมาร์ติน ซีลิคแมน เรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนทัศน์การศึกษาเสียใหม่เป็น “จิตวิทยาเชิงบวก” เพราะจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการศึกษาความด่างพร้อยของบุคคลเป็นการมองคุณสมบัติที่ทำให้ประสบความสำเร็จ แข็งแกร่ง และความสามารถในการเติบโตของพวกเขา…คล้ายกับการมองโลกในแง่ดี จากคำปราศัยดังกล่าวจึงจุดประกายการวิจัยเกี่ยวกับความสุขและสติ โดยกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นที่เหล่านักปราชญ์โบราณที่คำสอนยังร่วมสมัยอยู่ เช่น ขงจื่อ เมนซิอุส เป็นต้น 

การตีความเรื่องราวอดัมกับอีฟในศาสตร์จิตวิทยา

ส่วนอดัมกับอีฟนั้นนักจิตวิทยามองว่าพวกเขาอาจเป็นต้นแบบของความสัมพันธ์ที่ดีสวนทางกับประวัติศาสตร์ที่โทษพวกเขาว่าเป็นคนบาป ราคะ และผู้นำความตายมาสู่มนุษย์ผ่านโดนเนรเทศจากดินแดนพระเจ้าที่ไร้ความตาย ซึ่งถือเป็นการใส่ร้ายตัวละครครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะหากมองข้ามอคติดังกล่าวไปเพื่อหาคำตอบว่าเรื่องราวนี้สามารถนำมาปรับใช้อะไรได้บ้าง

พลังแห่งสายสัมพันธ์ทางจิตใจ

นักจิตวิทยากล่าวถึงแก่นแท้ของความสัมพันธ์ที่ดีว่า “ความสุข คือ ความรัก” อย่างไรก็ดีภัยคุกคามต่อความสุขนั้นคือความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือการถูกทิ้ง ที่มีผลกระทบต่ออัตราการเป็นโรคซึมเศร้าพร้อมกับเพิ่มอัตราเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ ประกอบกับผลการศึกษาพบว่าความเหงาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงระดับเซลล์จนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและไม่สามารถปกป้องอวัยวะสำคัญได้ สอดคล้องกับเรื่องราวว่าด้วยเมื่อครั้งพระเจ้าสร้างอดัมก่อนที่จะตามด้วยอีฟ เพราะพระเจ้าตรัสว่า “มนุษย์ไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยว” จากพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูมีอยู่ 3,000 ปีก่อนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

#ความรัก #ความสัมพันธ์ #อดัมอีฟ