รู้หรือไม่ การนอนมีความเชื่อมโยงกับเซ็กส์ เเบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย

รู้หรือไม่ การนอนมีความเชื่อมโยงกับเซ็กส์ เเบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย

การนอนหลับนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำอยู่แล้วทุกวัน เพราะเป็นกระบวนการการทำงานของร่างกายมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการทางชีววิทยา ขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายโดยรวมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และในเรื่องของการนอนนั้นยังมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์อีกด้วย ทางเว็บไซต์ไม่รอช้าพาไปดูกันค่ะว่าการนอนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของเซ็กส์อย่างไรบ้าง ปัจจัยทางสรีรวิทยา การนอนหลับและการมีกิจกรรมทางเพศมีกลไกทางสรีรวิทยาร่วมกัน กิจกรรมทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยฉอร์โมนและสารสื่อประสาทบางชนิด ระหว่างการนอนหลับนั้นร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ และสำหรับกิจกรรมทางเพศนั้นร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ อาทิ โดปามีน เอ็นโดรฟิน อกซิโทซิน ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะเสริมในเรื่องของความผูกพัน และความพึงพอใจนั่นเอง  ระดับความใคร่และพลังงาน การนอนน้อยหรือการอดนอนนั้นอาจจะส่งผลต่อความใคร่และสมรถภาพทางเพศ การอดนอนอาจะทำให้ระดับพลังงานลดลง มีความเหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น และมีแรงจูงใจน้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้อาจมีการรบกวนความต้องการทาเพศและการทำงาน การนอนหลับที่เพียงพอเป็นสำคัญมากสำหรับการรักษาแรงขับทางเพศ และรวมไปถึงสมรรถภาพทางเพศ การควบคุมฮอร์โมน สำหรับในเรื่องของการนอนหลับ และเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นั้นถูกควบคุมด้วยวิถีฮอร์โมนที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนของการนอน และพฤติกรรมทางเพศ ถูกควบคุมด้วยไฮโปทาลามัส และฮอร์โมน เช่น เมลาโทนินซึ่งช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับ และฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อความต้องการทางเพศนั่นเอง  หน้าที่ของการฟื้นฟู สำหรับการมีเซ็กส์ และการนอนหลับทั้งสองอย่างต่างก็มีหน้าที่นการฟื้นฟู การนอนหลับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับร่างกายในการซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเอง และยังเป็นการช่วยรวบรวมความทรงจำ การควบคุมฮอร์โมน และรวมไปถึงการฟื้นฟูพลังงานทางด้านร่างกายและจิตใจ ในทำนองเดียวกันกิจกรรมทางเพศสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อารมณ์ ความเครียด และช่วยให้ผ่อนคลายนั่นเอง สุขภาวะทางจิตใจ การนอนหลับและการมีเพศสัมพันธ์กันในแง่ของสุขภาวะทางใจนั้น การที่นอนหลับอย่างมีคุณภาพมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ที่ดีขึ้น มีระดับความเครียดที่ลดลง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และในลักษณะเดียวกัน […]

ความสำคัญของกิจกรรมทางเพศต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่

ความสำคัญของกิจกรรมทางเพศต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่

สำหรับเรื่องกิจกรรมทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในความสัมพันธ์ของคู่รักทุกคู่ ซึ่งคู่รักทั้งสองฝ่ายจะต้องปรับจูนความต้องการในเรื่องเพศให้ตรงกัน และมีความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย หรือพูดง่าย ๆ ว่าคู่รักทั้งสองฝ่ายควรที่จะมีชีวิตรักกับความสัมพันธ์ทางเพศที่ตรงใจของทั้งคคู่นั่นเอง  ซึ่งหาความสัมพันธ์ในเรื่องเพศดำเนินไปได้ด้วยดีก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ และทำให้ไม่มีปัญหาในชีวิตคู่นั่นเอง แต่ในทางกลับกันหากชีวิตคู่ไม่สามารถปรับจูนในเรื่องของกิจกรรมทางเพศย่อมส่งผลต่อชีวิตคู่อย่างแน่นนอน ทางเว็บไซต์อยากเห็นทุกคนมีชีวิตคู่ที่สมดุล และมีข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของกิจกรรมทางเพศต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่  ความผูกพันธ์ทางด้านความรู้สึก สำหรับความใกล้ชิดทางเพศนั้นสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ระหว่างคู่รัก เป็นการส่งเสริมความรัก ความไว้วางใจ ความใกล้ชิด เนื่องด้วยในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความรัก เรียกว่าออกซิโทซินนั่นเอง  ความพึงพอใจที่มากขึ้น ยิ่งคู่รักมีกิจกรรมทางเพศที่สมบูรณ์ เป็นกิจกรรมทางเพศที่ช่วยเติมเต็มความรักของทั้งสองฝ่าย จะเป็นการสร้างประสบการณ์ความพึงพอใจและมีความสุขในความสัมพันธ์ได้มากขึ้นทีเดียว รวมถึงความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมทางเพศที่มีอย่างต่อเนื่องจะสามารถเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางความสัมพันธ์ที่สูงขึ้น และยังเกี่ยวข้องกับอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเอง  การผจญภัยและเจอความแปลกใหม่ร่วมกัน ในการมีกิจกรรมทางเพศนั้น การได้เปลี่ยนสถานที่การมีกิจกรรมในพื้นที่ใหม่ ๆ บรรยากาศใหม่ ๆ มีจินตนาการใหม่ ๆ ร่วมกัน จะสามารถช่วยให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่นั้นมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น และสำรวจการผจญภัยสำรวจความแปลกใหม่ร่วมกัน ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในเรื่องกิจกรรมทางเพศ และความพึงพอใจในชีวิตคู่แบบระยะยาวเลยทีเดียว  การแก้ไขข้อขัดแย้ง สำหรับคู่รักในบ้างคู่นั้นเมื่อเกิดความไม่เข้าใจ มีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ มีความไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ สามารถใช้การมีกิจกรรมทางเพศร่วมกันในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายนำไปสู่ความเข้าใจกันมากขึ้น  #sex #ความรัก #เรื่องบนเตียง

ข้อควรระวังที่ไม่ควรปฏิบัติระหว่างมีเพศสัมพันธ์

ข้อควรระวังที่ไม่ควรปฏิบัติระหว่างมีเพศสัมพันธ์

การมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน แต่การจะมีความสุขและมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนั้นก็ควรที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามในสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการที่จะเจอปัญหาหลังการมีเพศสัมพันธ์นั่นเอง โดยเฉพาะในระหว่างที่มีกิจกรรมทางเพศนั้นจะมีสิ่งที่ต้องระวังมากมายหลายอย่าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อ และรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นั่นเอง ทางเว็บไซต์จึงมีข้อควรระวังที่ไม่ควรปฏิบัติระหว่างการมีเพศสัมพันธ์มาฝากกันค่ะ  การใช้ถุงนางอนามัยสองชิ้นพร้อมกัน สำหรับบางคนมีความเชื่อว่าการใช้ถุงยางอนามัยสองชิ้นพร้อมกัน (คือการสวมทับสองชั้น) จะทำให้เพิ่มความปลอดภัย ความเสี่ยงในการติดโรคน้อยลง หรือลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ แต่จริง ๆ แล้วความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดนอกจากจะไม่ได้เพิ่มความปลอดภัยในการป้องกันโรค และป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว ยังมีความเสี่ยงของการแตก และการฉีกขาดของถึงยางอีกด้วย ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยปริยาย การใช้ถุงยางอนามัยซ้ำ สำหรับการใช้ถุงยาอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์นั้นควรใช้ถุงยางที่สำหรับใช้ครั้งเดียว เหตุผลของการที่ไม่คสรใช้ถุงยางซ้ำสองครั้งนั่นคือการเพิ่มความเสี่ยงในการแตกของถุงยางนั่นเอง นั่นหมายถึงโอกาสในการที่จะเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยนั่นเอง ใช้การหลั่งนอกในการคุมกำเนิด การหลั่งนอก คือการดึงอวัยวะเพศออกเมื่อถึงจุดสุดยอด สำหรับวิธีนี้หลายคนเชื่อกันว่าจะเป็นวิธีที่สามารถลดความเสี่ยงในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีที่ควรป้องกันที่ปลอดภัยได้ทั้งการป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือการใช้ถุงยางแบบใช้หนึ่งครั้งแล้วทิ้ง ใช้สารหล่อลื่นร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย สำหรับบางคนนั้นมีความเชื่อในการใช้สารหล่อลื่น อาทิ โลชั่น เบบี้ออยล์ เจลหล่อลื่นร่วมกับการใช้ถึงยางอนามัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เนื่องจาก สารหล่อลื่นเหล่านี้เมื่อสัมผัสกับถุงยางอนามัยที่มีวัสดุแบบลาเม็กซ์ จะสามารถทำให้ถุงยางแตกได้นั่นเอง  การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับการยินยอม ไม่ว่าจะมีกิจกรรมทางเพศร่วมกับใคร แม้ว่าคน ๆ นั้นจะเป็นคู่สามีภรรยากันก็ควรที่จะยินยอมพร้อมใจในการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ไม่ควรฝืนใจผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์เพราะผิดทั้งกฎหมายและละเมิดสิทธิของผู้อื่น  #ถุงยาง #เรื่องบนเตียง […]

รีวิว ถุงยางกลิ่นกะเพราไก่ อยากแซ่บกับใคร ชวนมากินกะเพราไก่ที่ห้องสิ

รีวิว ถุงยางกลิ่นกะเพราไก่ อยากแซ่บกับใคร ชวนมากินกะเพราไก่ที่ห้องสิ

หากว่าด้วยเรื่องรสกลิ่นที่มาพร้อมกับ ถุงยางอนามัย เชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีกลิ่นไหนที่จะน่าแปลกใจได้เท่ากับ ถุงยางกลิ่นกะเพราไก่ อีกหนึ่งสินค้ารสชาติแปลกใหม่ของ myONE ( มายวัน ) แบรนด์ถุงยางอนามัยชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งได้ฤกษ์ผลิตออกมาวางขายให้ชาวไทยได้ลิ้มลองรสชาติความแปลกใหม่ แต่ถุงยางรสแปลกนี้จะให้อารมณ์หรือความรู้สึกแบบไหนบ้างนั้น เดี๋ยวเราลองมาเช็คอ่าน รีวิว ไปพร้อมๆ กันเลย ถุงยางกลิ่นกะเพราไก่ ประสบการณ์แปลกใหม่กับรสชาติที่คุ้นเคย ก่อนหน้านี้ของการมา ถุงยางกลิ่นกะเพราไก่ แบรนด์ myONE ( มายวัน ) ได้เคยเปิดตัวให้ลองใช้ ถุงยางอนามัย โดยใช้อาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียนั่นก็คือกลิ่นนาซีเลอมัก มาเป็นต้นกลิ่นของรสชาติ และเมื่อมาถึงประเทศไทย ทางแบรนด์ก็ได้หยิบอาหารจานโปรดที่มักจะถูกเรียกว่าเป็นอาหารสิ้นคิดนั่นก็คือ กระเพราไก่ มาดัดแปลงให้กลายเป็นถุงยางรสชาติแปลกใหม่ให้ได้ลิ้มลองกัน ซึ่งในส่วนกลไกของการผลิต ถุงยาง รุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตรูปแบบ Sensatex® อันเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ส่งผลให้เนื้อยางนั้นเต็มไปด้วยความนุ่มนิ่มมากๆ บวกกับการใช้เทคโนโลยี MicroRoll™ ที่จะทำให้ขอบของถุงยางมีความเบาบางลง ไม่บีบรัดโคนจนเกินไป สวมใส่สบาย เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับการใช้ถุงยางรสชาติแปลกใหม่นี้ได้ดีเลยทีเดียว ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ จะมีอะไรอีกบ้าง ลองเช็คได้เลยตามนี้ เช็คคุณสมบัติทั่วไป • ตัวถุงยางมีขนาดอยู่ที่ 52 + / -2 มิลลิเมตร […]

เรื่องที่สาวๆควรรู้เกี่ยวกับการมีเซ็กส์ครั้งแรก

เรื่องที่สาวๆควรรู้เกี่ยวกับการมีเซ็กส์ครั้งแรก

สาวๆหลายคนมักจะกังวลกับการมีเซ็กส์ครั้งแรกที่กำลังจะมาถึง เชื่อว่าเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวเต็มไปหมด และก็ยังมีสาวๆอีกหลายคนที่ไม่ค่อยกล้าเปิดใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่ แต่เรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายและไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เพราะการมีเซ็กส์ก็ช่วยมอบความสุขระหว่างผู้หญิงและผู้ชายได้ดี แถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อีกด้วย แต่สำหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับการมีเซ็กส์ครั้งแรก เราได้รวบรวมเรื่องที่สาวๆควรรู้เกี่ยวกับการมีเซ็กส์ครั้งแรกเพื่อให้สาวๆมั่นใจมากขึ้น ไปดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง  1.มีเซ็กส์ครั้งแรกเจ็บไหม? แน่นอนว่าการมีเซ็กส์ครั้งแรกอาจทำให้รู้สึกเจ็บบ้าง หากมีน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดออกมาน้อย และอาจเกิดจากความเครียมจนส่งผลให้มีน้ำหล่อลื่นน้อยนั่นเอง ซึ่งความรู้สึกเจ็บของผู้หญิงจะแตกต่างกัน หากการมีเซ็กส์ครั้งแรกมีการเล้าโลมที่ค่อยเป็นค่อยไปจนทำให้มีน้ำหล่อลื่นเพียงพอ ก็อาจทำให้การมีเซ็กส์ครั้งแรกเป็นสิ่งที่ดีและน่าจดจำ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ดังนั้นการมีเซ็กส์ครั้งแรกเจ็บหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดนั่นเอง  2.มีเซ็กส์ครั้งแรกควรมีเมื่อพร้อม  เพราะการมีเซ็กส์นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างคู่รัก ที่ช่วยทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น การมีเซ็กส์ครั้งแรกจึงควรมีเมื่อพร้อม ทั้งความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สถานที่ และเวลาที่เหมาะสม การมีเซ็กส์ครั้งแรกจึงเป็นอะไรที่น่าจดจำ แต่หากมีเซ็กส์ครั้งแรกแบบไม่พร้อม เต็มไปด้วยความกังวล ก็จะส่งผลให้การมีเซ็กส์ไม่ราบรื่น และอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าจดจำได้  3.มีเซ็กส์ครั้งแรกจะมีเลือดออกไหม? สาวๆหลายคนอาจมีความเข้าใจว่าการมีเซ็กส์ครั้งแรกจะต้องมีเลือดออกเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ แต่ไม่เสมอไป เพราะเยื่อพรหมจรรย์ของผู้หญิงขาดง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหนักๆ หรือออกกำลังกายทั่วๆไปก็อาจทำให้เยื่อพรหมจรรย์ขาดได้ แต่สำหรับบางคนการมีเซ็กส์ครั้งแรกก็อาจมีเลือดออกมาได้ แต่จะออกเพียงเล็กน้อยและหยุดไปเอง แต่หากมีเลือดออกมากควรรีบไปพบแพทย์ทันที  4.มีเซ็กส์ครั้งแรกยังไงก็ต้องป้องกัน ข้อนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นการมีเซ็กส์ครั้งแรกหรือไม่ก็ตาม จะต้องมีการป้องกันอยู่เสมอ เพราะการป้องกันไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วย การมีเซ็กส์ครั้งแรกจึงควรใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อให้ปลอดภัยทั้งคุณและคนรัก  #เรื่องบนเตียง #sex #เซ็กครั้งแรก

นอกใจ…คำสั้นที่ตัดสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน

นอกใจ...คำสั้นที่ตัดสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน

นอกใจ ทำไมคนเราถึงนอกใจกัน เป็นคำถามที่ทุกคู่รักคงยังหาคำตอบไม่ได้ และไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของตนเอง ทั้ง ๆ ที่มนุษย์เราถูกสอนให้รักเดียวใจเดียวผ่านคำสอนของหลายศาสนา เราลองมา     เจาะลึกกันว่าเมื่อการนอกใจเป็นวาระระดับโลกขนาดนี้ สาเหตุของการนอกใจมาจากอะไร 1.ไร้ความผูกพันทางอารมณ์ 2.ความต้องการสวนทางกัน 3.ความภาคภูมิใจ (Esteem) ถูกกระทบ 4.หมด Passion 5.สถานการณ์พาไป (Situation) 1.ไร้ความผูกพันทางอารมณ์ คนรักบางคู่อยู่ด้วยกันก็จริง แต่ไม่ได้มีความผูกพันทางอารมณ์ให้แก่กัน ไม่คิดถึงกัน ไม่ห่วงใยกัน เมื่อเจอกันก็ไม่เคยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ อยู่ด้วยกันแบบตัวใครตัวมัน ไม่ดูแลความเป็นอยู่กัน ไม่ใส่ใจเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นเหตุผลให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง เมื่อเจอคนที่คอยเอาใจใส่ ใส่ใจ ก็มีเขว มีเปลี่ยนใจ มีนอกใจกันไป  2. ความต้องการสวนทางกัน เมื่อได้คบกัน ได้อยู่ด้วยกันจริงจัง และได้พบว่าทั้งสองคนมีความต้องการที่สวนทางกัน ทั้งในเรื่องรสนิยม นิสัยใจคอ ทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ หรือเรื่องการใช้จ่าย การปาร์ตี้ และที่สำคัญที่สุด ก็คือเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่สัมพันธ์กัน เพราะฝ่ายหนึ่งอาจต้องรับภาระงานหนักจนเหนื่อย ก็ไม่มีอารมณ์ […]

แนวทางการใช้ชีวิตคู่

แนวทางการใช้ชีวิตคู่

แนวทางการใช้ชีวิตคู่ แนวทางการใช้ชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่กำลังเริ่มใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือจำนวนที่จะตัดสินใจอยู่ร่วมกัน วันนี้เรามีแนวทางในการปฏิบัติตัวและช่องทางที่จะทำให้ความรักของทุกท่านนั้นยืนยาวมากยิ่งขึ้นมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ความรักของท่านยังคงหวานและยังคงใช้ชีวิตร่วมกันได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น เราได้รวบรวมมาแนะนำมาให้ทุกท่านได้รู้จักในบทความดังกล่าวนี้ไปดูกันได้เลย ห้ามรื้อฟื้นความหลังที่ทำให้ทะเลาะกัน ทุกท่านไม่ควรที่จะรื้อฟื้นความหลังที่ทำให้ทะเลาะกันหรือเรื่องราวในอดีตอะไรที่ผ่านมาแล้วทุกท่านไม่ควรจะเก็บมาคิดและไม่ใช่ปัญหาในปัจจุบันนี้ ไม่ควรรื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือไม่ควรที่จะกล่าวถึงเรื่องนั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแฟนเก่า เนื่องจากจะทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนและทำให้ความสัมพันธ์ที่ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรมีการทะเลาะกันเกิดขึ้น เนื่องจากต้นเหตุมาจากความหลังนั้นเอง เพราะเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้ว ไม่ควรที่จะกลับไปรื้อฟื้น เมื่อทำผิดต้องรู้จักขอโทษ เมื่อทุกท่านกระทำความผิดต้องรู้จักคำว่าขอโทษเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างมาก ไม่ควรเถียงเพื่อเอาชนะแต่ควรที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนเองทำผิดและเอ่ยคำว่าขอโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตผู้การขอโทษเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ผิดต้องยอมรับผิดไม่ควรที่จะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้ตนเองไม่มีความผิด สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างมากควรจะใส่ใจเรื่องความรักเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของคนที่ทุกท่านรัก หูปิดตาในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึง ทุกท่านควรที่จะปิดหูปิดตาในเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คนรักของท่านไม่สามารถปฏิบัติให้ได้ หรือในบางเรื่องที่ขัดหูขัดตาทุกท่านมากจนเกินไปควรที่จะมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อการใช้ชีวิตคู่ที่ไม่ยุ่งยากมากยิ่งขึ้นและทำให้ชีวิตรักมีความราบรื่นค่อนข้างสูง เป็นช่วงชีวิตที่ควรให้การสนใจกับการทำงานหน้าที่และการสร้างเนื้อสร้างตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แสดงความรักให้บ่อยเท่าที่ฉันสามารถทำได้ การแสดงความรักให้บ่อยเป็นสิ่งที่ทุกท่านสามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหวานการจับมือหรือการหอมแก้ม ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำสามารถแสดงออกได้ถึงความรักและทำให้อีกฝ่ายยังรับรู้ว่าทุกท่านยังคงรักอยู่เสมอ #ความรัก #ความสัมพันธ์ #ชีวิตคู่

หนาวเนื้อต้องห่มเนื้อ sex หน้าหนาว ต้องเร่าร้อน

หนาวเนื้อต้องห่มเนื้อ sex หน้าหนาว ต้องเร่าร้อน

เมื่อสายลมหนาวพัดพาความหนาวเย็นมาเยือน พร้อมบรรยากาศอันแสนจะโรแมนติกเหมาะสำหรับคู่รักทั้งหลาย ซึ่งตรงกับคำที่ว่าถ้าหนาวก็ต้องเอาเนื้อแนบเนื้อถึงจะอุ่น กลิ่นกายที่ขับออกมาในช่วงเวลาที่ต้องการไออุ่น จึงหอมเย้ายวนใจเพศตรงข้าม เพราะอากาศหนาวๆ ในบ้านเราไม่ใช่สิ่งที่จะเจอะเจอกันได้บ่อยๆ เมื่อมีพัดผ่านมางานตักตวงความฟินในหน้าหนาวจึงต้องมา ดังนั้นมาเพิ่มอุณหภูมิและความเร่าร้อนกันดีกว่า ด้วย เทคนิค sex หน้าหนาวที่เราจะแนะนำ รับรองว่าหน้าหนาวนี้ Sex ของคุณจะร้อนแรงจนอุ่นไปถึงหัวใจ หนาวเนื้อต้องห่มเนื้อ sex หน้าหนาว ต้องเร่าร้อน ระอุกว่าที่เคยแน่นอน 1. Sex แบบใส่เสื้อผ้า ที่ผ่านมา พอจะมีอะไรทีก็ถอดจนหมด ก็จริงอยู่มันทำอะไรได้แบบไม่ต้องมีเสื้อผ้ามาขวาง แต่จะมี sex หน้าหนาว นี้ถ้าถอดหมดแบบนั้นไข้จับสั่นอาจเล่นงานเอาได้ ทางที่ดีจัดแบบมีเสื้อผ้าเลยดีกว่า ประเภทแหวกตรงนั้น ถลกตรงนี้แล้วจัดเฉพาะส่วน จะว่าไปก็ตื่นเต้นเร้าใจดีนะ 2. Sex ในน้ำอุ่น ใครคิดจะมี sex หน้าหนาว ห้ามพลาดที่ดื่มด่ำใต้สายน้ำจากฝักบัวอุ่นๆ เล่นเกมส์สบู่หล่น หรือเลือกนอนแช่ในอ่างน้ำอุ่นกอดกันก็ดีไม่น้อย ที่สำคัญว่ากันว่าความอุ่นของน้ำจะทำให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ได้ดีอีกด้วย งานนี้นอนตีฟองสบู่นุ่มๆ ผลัดกันถูหลัง แล้วจะจัดอย่างอื่นต่อก็ไม่ว่ากันถึงสวรรค์ได้อย่างไม่ยากเย็น 3. Sex ในเต็นท์ ก็ถ้าอากาศข้างนอกมันหนาวนัก ลองชวนคนรักไปเล่นผีผ้าห่มในเต็นท์ดู ซึ่งในเต็นท์จะให้ความอบอุ่นกับคุณได้ไม่น้อย ยกเว้นแต่ว่ากลางคืนมีน้ำค้างลงก็อาจทำให้ความเย็นเพิ่มขึ้น […]

อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ จริงหรือ ?

อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ จริงหรือ ?

การทำให้ ถึงจุดสุดยอด พร้อมกันทั้งสองฝ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะบางครั้งฝ่ายชายมักจะหลั่งเร็วกว่า ทำให้ฝ่ายหญิงมักไปไม่ ถึงจุดสุดยอดดัง ที่ตั้งใจไว้ อาการหลั่งเร็วในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้และอาการหลั่งเร็วนี้เองที่ทำให้ฝ่ายหญิงไปไม่ถึงจุดสุดยอด เกิดอารมณ์ค้างบ้าง จนทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่พอฝ่ายชายจะอั้นการหลั่งไม่ให้เสร็จก่อน ดันเกิด การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ซึ่งจริงหรือไม่นั้นต้องไปดูพร้อมกัน อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อม จริงหรือ ? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน อั้นหลั่งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกัน ทำให้บ่อยครั้งฝ่ายชายต้องอั้นหลั่งเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้ถึงจุดฝันด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ชายหลายคนอาจไม่เคยทราบว่า การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้  Sex เสื่อมได้ถ้าอั้นหลั่งเป็นประจำ จากการวิจัยเกี่ยวกับ สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ วิธีการรักษาและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งมีหลายการวิจัยที่กล่าวตรงกันว่า การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งให้ฝ่ายชายเกิดอาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศ หรือ ที่บางคนเรียกว่า Sex เสื่อม โดยการวิจัยยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า การไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันไม่จำเป็นต้องอั้นหลั่ง เพราะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ดังนั้นหากต้องการไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันโดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสุขภาพ ควรหาวิธีการที่ดีกว่านี้ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ […]

ห้ามใจอย่างไรไม่ให้มีเพศสัมพันธ์

ห้ามใจอย่างไรไม่ให้มีเพศสัมพันธ์

คู่รักหลายคู่ที่ยังคงอยู่ในช่วงจังหวะและวัยที่ไม่เหมาะสมกับการมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องยากในการห้ามใจของตัวเองเพื่อให้อยู่ในครรลองและระเบียงทางจารีต อีกทั้งยังจะมีอนาคตของตัวเองที่จำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อให้บรรลุจึงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดจนต้องหยุดอนาคตและความฝันให้ชะงักลงกลางทางได้อีก แม้ว่าสมัยนี้จะมีถุงยางแต่หากมองในเรื่องของการกระทำก็ยังไม่สมควรอยู่ดี และในเมื่อมีครั้งแรกก็ย่อมต้องมีครั้งต่อไปตามมาจนอาจจะเกิดปัญหาเมื่อต้องอยู่ห่างไกลกันด้วย สู้ห้ามใจไม่ให้มีครั้งแรกเพื่อรอวันที่เหมาะสมจะดีกว่า แล้วแบบนี้จะมีวิธีห้ามใจไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไร เราจะมาแนะนำให้คุณรู้กันเอง แสดงความรักเป็นประจำเพื่อห้ามใจไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ ในเมื่อคนเป็นแฟนจำเป็นต้องห้ามใจไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กัน ก็พยายามทำให้ใจหันเหไปอยู่กับการแสดงออกทางความรักที่ดีกว่าแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นการบอกรัก การสัมผัสร่างกายเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยความรักอย่างการจับมือ การโอบกอด การโอบไหล่ หรือการหอมแก้มกันหากอยู่ในวัยมหาวิทยาลัยแล้ว นอกจากนี้ก็จะมีการจูบด้วยในผู้ใหญ่เพื่อแสดงความรักที่สามารถสัมผัสกันได้โดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กัน เพราะส่วนใหญ่คนที่อยากมีเพศสัมพันธ์ก็เพราะอยากได้รับสัมผัสทางกายแบบใกล้ชิด คุณเองก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นสัมผัสทางกายที่เหมาะสมในการแสดงความรักได้ พากันไปออกกำลังกายบ่อย ๆ เพื่อห้ามใจไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ การออกกำลังกายสามารถส่งเสริมการห้ามใจไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี เพราะการมีเพศสัมพันธ์นั้นทำให้ร่างกายของคนเราได้รับเหงื่อประหนึ่งวิ่งหลายกิโลเมตรและร้อนรุ่นกระชุมกระชวยขึ้นมาด้วย คู่รักที่มีเพศสัมพันธ์บางคู่จึงมักอยากมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่รู้สึกว่าร่างกายเพลีย ๆ อยากมีแรงฮึด และสดชื่นมากขึ้น ฉะนั้นหากคู่ของคุณต้องการอย่างนั้นก็เปลี่ยนไปออกกำลังกายเล่นโยคะหรือวิ่งจ๊อกกิ้งกันแทนการทำกิจกรรมเพศสัมพันธ์จะช่วยให้เราลืมเรื่องนี้ไปได้และยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายได้ดี ลดน้ำหนักลงอีกด้วย ไม่ชวนคุยเรื่องการมี SEX เพื่อห้ามใจไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ การชวนกันพูดคุยธุระหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเจอมาในชีวิตประจำวันแทนที่จะมีการเกริ่นหรือชวนพูดคุยถึงการแสดงความรักจนเข้าประเด็นในเรื่อง SEX นั้นจะทำให้คุณลืมความคิดที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับคนรักได้และไม่เกิดความอยากลองอยากทำกิจกรรมนั้นในเวลาที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังรู้สึกว่าเรายังเป็นคู่รักในขั้นหน่อมแน้มเกินไปด้วย ทั้งที่การมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ใช่การตอบโจทย์หลักของความรักคุณเลยด้วยซ้ำ เครดิตภาพ : pixabay #SEX #เพซสัมพันธ์ #เรื่องบนเตียง