อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ จริงหรือ ?

อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ จริงหรือ ?

การทำให้ ถึงจุดสุดยอด พร้อมกันทั้งสองฝ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะบางครั้งฝ่ายชายมักจะหลั่งเร็วกว่า ทำให้ฝ่ายหญิงมักไปไม่ ถึงจุดสุดยอดดัง ที่ตั้งใจไว้ อาการหลั่งเร็วในผู้ชายสามารถเกิดขึ้นได้และอาการหลั่งเร็วนี้เองที่ทำให้ฝ่ายหญิงไปไม่ถึงจุดสุดยอด เกิดอารมณ์ค้างบ้าง จนทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่พอฝ่ายชายจะอั้นการหลั่งไม่ให้เสร็จก่อน ดันเกิด การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ซึ่งจริงหรือไม่นั้นต้องไปดูพร้อมกัน อะไรนะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อม จริงหรือ ? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน อั้นหลั่งระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกัน ทำให้บ่อยครั้งฝ่ายชายต้องอั้นหลั่งเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้ถึงจุดฝันด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ชายหลายคนอาจไม่เคยทราบว่า การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้  Sex เสื่อมได้ถ้าอั้นหลั่งเป็นประจำ จากการวิจัยเกี่ยวกับ สาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ วิธีการรักษาและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ซึ่งมีหลายการวิจัยที่กล่าวตรงกันว่า การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งให้ฝ่ายชายเกิดอาการเสื่อสมรรถภาพทางเพศ หรือ ที่บางคนเรียกว่า Sex เสื่อม โดยการวิจัยยังชี้แจงเพิ่มเติมว่า การไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันไม่จำเป็นต้องอั้นหลั่ง เพราะ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ ดังนั้นหากต้องการไปให้ถึงจุดสุดยอดพร้อมกันโดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียสุขภาพ ควรหาวิธีการที่ดีกว่านี้ การอั้นหลั่งทำให้ Sex เสื่อมได้ […]