คู่มือเมคเลิฟ 5 ท่า Sex สำหรับคน ตั้งครรภ์

คู่มือเมคเลิฟ 5 ท่า Sex สำหรับคน ตั้งครรภ์

..การมีเพศสัมพันธ์ หรือ การมี Sex ขณะตั้งครรภ์ สามารถทำได้ปกติ แต่หลายคนเกิดความกังวล ว่าอาจทำให้ ตกเลือด หรือ แท้ง ได้ จริง ๆ แล้วสามารถมี Sex ได้ แต่ต้องเลือกท่า Sex ให้เหมาะสมกับรูปร่างและการเคลื่อนไหว จากงานวิจัยพบว่า การมี Sex ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่มีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ การแท้ง แต่อย่างใด เพราะฉะนั้นหมดกังวลได้เลย และ 5 ท่า Sex สำหรับคน ตั้งครรภ์ มีแบบไหนบ้างมาดูกันเลย คู่มือเมคเลิฟ 5 ท่า Sex สำหรับคน ตั้งครรภ์ แบบไหนที่ปลอดภัยบ้าง …..1. Woman on top position เป็น 1 ใน 5 ท่า Sex สำหรับคน […]