แปลกไหมถ้าหาก อยากมี Sex ตลอดเวลา

แปลกไหมถ้าหาก อยากมี Sex ตลอดเวลา

  เรื่องความต้องการทางเพศ ย่อมเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ที่มักจะเป็นการแสดงออกได้ถึงความรัก และความใคร่ ในทางเดียวกัน แต่สำหรับคนบางคน ก็มักจะมีความต้องการทางเพศ หรือ อยากมี Sex ตลอดเวลา ซะจนวันๆ หนึ่ง แทบไม่ต้องคิดอะไรเลย นอกจากการมี Sex นั่นเลยอาจเกิดเป็นคำถามขึ้นภายในใจ ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นได้ว่าตนเองนั้น มีความผิดปกติใดๆ หรือไม่ จากความต้องการที่ อยากมี Sex ตลอดเวลา      แน่นอนว่าการมี Sex สำหรับคนที่เป็นคู่รักกัน ย่อมเป็นเรื่องปกติ ที่เสมือนเป็นการแสดงออกได้ถึงความรัก และความใคร่ แต่ถึงกระนั้น ในคู่รักบางคู่ ก็อาจมีไม่คนใด ก็คนหนึ่งที่มักรู้สึก อยากมี Sex ตลอดเวลา และโหยหามันอยู่เสมอ ซึ่งหากใครที่กำลังเผชิญกับความรู้สึกเหล่านี้อยู่ และอยากรู้ว่ามันผิดปกไหม มันเสมือนเป็นโรคใด โรคหนึ่ง หรือเปล่า บทความ วันนี้ เรามีคำตอบให้ สาเหตุทีทำให้รู้สึก อยากมี Sex ตลอดเวลา      เมื่อเรารู้ตนเองอยู่แล้วว่าเราเป็นคน Sex จัด หรือมักจะมีความต้องการ อยากมี […]